പുസ്തക പ്രകാശനം

കൊല്ലംഃ റിട്ട: അസി: രജിസ്ട്രാർ ജി .മുരളീധരൻ പിള്ള എഴുതിയ സഹകരണത്തെ അടുത്തറിയാൻ സഹകാരികൾക്കൊരു കൈപുസ്തകം”” സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം ഇന്നലെ ഇന്ന്””” എന്ന കൃതി പ്രകാശനം ചെയ്തു. സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി.എൻ. വാസവൻ കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്പെക്ടേഴ്സ് ആന്റ് ആഡിറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി.കെ ജയകൃഷ്ണന് നൽകിയാണു പ്രകാശനം ചെയ്തത്. ചടങ്ങിൽ സഹകരണ വകുപ്പ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഗോപകുമാർ , കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്പെക് ടേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം രാജേഷ്കുമാർ , ഗ്രന്ഥകർത്താവ് ജി മുരളീധരൻ പിള്ള എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു

Related posts

Leave a Comment