സ്ത്രീധനം ഇല്ലാതാക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കണമെന്ന് ഗവർണർ

കൊച്ചി: സ്ത്രീധന സ്മ്പ്രദായം ഇല്ലാതാക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ബോധവത്കരണം ആവശ്യമാണെന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ. സർവകലാശാലകളിൽ പ്രവേശനം നേടുമ്പോൾ തന്നെ അതിനായുളള നടപടികൾ കൈകൊളളണം. വൈസ് ചാൻസിലർമാരുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം മാദ്ധ്യമങ്ങളാേട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

‘വിദ്യാർത്ഥികൾ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്തുതന്നെ സ്ത്രീധനം വാങ്ങില്ലെന്ന സത്യപ്രസ്താവനയിൽ ഒപ്പിടണമെന്ന വ്യവസ്ഥയുണ്ടാക്കണം. മാധ്യമങ്ങൾ അടക്കമുള്ളവരുടെ സഹകരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വിജയിക്കാനിടയുണ്ട്. സ്ത്രീധനത്തിനെതിരെ പോരാടണമെന്ന് എല്ലാവരോടും കൈകൾ കൂപ്പി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.’കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ, സാമ്പത്തിക, സംസ്‌കാരിക മണ്ഡലത്തിൽ സ്ത്രീകൾ നൽകുന്ന സംഭാവന വളരെ വലുതാണ്. സ്ത്രീധനം ഇല്ലാതാക്കുക എന്നത് സ്ത്രീകളുടെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല. സമൂഹത്തിനായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കർത്തവ്യമാണ്.എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ഉത്തരാവാദിത്ത്വമാണ്. വിവാഹ സമയത്ത് നിർബന്ധിച്ചുള്ള സ്ത്രീധനം നിർത്തലാക്കണം. എന്ത് നൽകിയാലും അത് വധുവും പിതാവും തമ്മിലുള്ള കൊടുക്കൽ വാങ്ങലായിരിക്കണം. അതിൽ വരനോ വരന്റെ കുടുംബത്തിനോ ഒരു പങ്കുമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗവർണർ സ്ത്രീധനത്തിനെതിരെ ഒരു ദിവസം ഉപവാസം നടത്തിയിരുന്നു. സ്ത്രീധനത്തിനും സ്ത്രീകൾക്കു നേരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾക്ക് എതിരായുള്ളതാണ് തന്റെ ഉപവാസം എന്നാണ് അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്.

Related posts

Leave a Comment