കേരളത്തിന് 5.79 ലക്ഷം ഡോസ് വാക്‌സിൻ കൂടി

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിന്  5,79,390 ഡോസ് വാക്‌സിൻ കൂടി ലഭ്യമായി. 4,80,000 ഡോസ് കോവിഷീൽഡ് വാക്‌സിനും 99,390 ഡോസ് കോവാക്‌സിനുമാണ് ലഭ്യമായത്. തിരുവനന്തപുരം 1,63,000, എറണാകുളം 1,88,000, കോഴിക്കോട് 1,29,000 എന്നിങ്ങനെ ഡോസ് കോവിഷീൽഡ് വാക്‌സിനും തിരുവനന്തപുരം 33,650, എറണാകുളം 26,610, കോഴിക്കോട് 39130 എന്നിങ്ങനെ ഡോസ് കോവാക്‌സിനുമാണെത്തിയത്.
അതേസമയം, ഒന്നും രണ്ടും ഡോസ് ഉൾപ്പെടെ ആകെ രണ്ടര കോടിയിലധികം പേർക്ക് (2,55,20,478 ഡോസ്) വാക്‌സിൻ നൽകിയതായി ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോർജ് അറിയിച്ചു. അതിൽ 1,86,82,463 പേർക്ക് ഒന്നാം ഡോസ് വാക്‌സിനും 68,38,015 പേർക്ക് രണ്ടാം ഡോസ് വാക്‌സിനുമാണ് നൽകിയത്. 2021ലെ പ്രൊജക്ടറ്റഡ് പോപ്പുലേഷനായ 3.54 കോടി അനുസരിച്ച് 52.69 ശതമാനം പേർക്ക് ഒന്നാം ഡോസും 19.31 ശതമാനം പേർക്ക് രണ്ടാം ഡോസും നൽകി. 18 വയസിന് മുകളിലുള്ള ജനസംഖ്യയനുസരിച്ച് 64.98 ശതമാനം പേർക്ക് ഒന്നാം ഡോസും 23.82 ശതമാനം പേർക്ക് രണ്ടാം ഡോസും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

Related posts

Leave a Comment