ആശുപത്രി ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റിൽ 11 കുഞ്ഞു തലയോട്ടിയും 54 എല്ലുകളും

വർധ: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രി പരിസരത്തു നിന്നു ഗർഭസ്ഥ ശിശുക്കളുടെ 11 തലയോട്ടികളും 54 എല്ലുകളും കണ്ടെടുത്തു. നിയമവിരുദ്ധ ഗർഭഛിദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസന്വേഷണത്തിനിടെയാണ് ഇവ കണ്ടെത്തിയത്. തലയോട്ടിയും എല്ലുകളും ആശുപത്രി പരിസരത്തെ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റിൽ നിക്ഷേപിച്ച നിലയിലായിരുന്നു. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കദം ആശുപത്രി ഡയറക്ടർ കൂടിയായ ഡോ.രേഖാ കദമും ഒരു നഴ്സും അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്.

Related posts

Leave a Comment